Menu Zavřeno

Ustavující zastupitelstvo

Report z ustavujícího zastupitelstva 5.11.2018

Na prvním zastupitelstvu jsem navrhl z pozice nově zvoleného zastupitele (za což ještě jednou díky) několik bodů z našeho volebního programu (transparentnost, jmenné hlasování, snížení obecního dluhu). Předložil jsem také jeden čistě konstruktivní, a myslím, pozitivní bod pro nás všechny – Wi-Fi v centru obce zdarma.

Nejzajímavější postřehy v následujících bodech:

 • J. Pek navrhl zařazení bodu o úpravě jednacíhořádu zastupitelstva, které by zavedlo jmenné hlasování. V zápisu zezastupitelstva by bylo uvedeno, kdo, jak a pro co hlasoval. Zvýšení transparentnosti
 • Čiháková navrhla tajné hlasování pro volbystarosty, místostarostů, radních a výborů, aby nebylo vidět, že volí sami sebe.Tajné hlasování bylo však polotajné – chyběla plenta, takže bezprostředníkolegové mohli koukat přes ruce. V rozporu s transparentností
 • Pek navrhl zrušení jednoho místostarosty a nabídlzřízení funkce tajemníka (zaměstnanec obecního úřadu). Karpíšek poukázal na to,že je přirozené ale i pochopitelné, že nově zvolený zastupitel Pek se ještěnevyzná v zákonech a dodal, že pro zřízení funkce Tajemníka musív obci existovat minimálně dva odbory a ty obec nemá. Nutno dodat, že zákon o obcích žádnou takovou podmínku neukládá –  úmyslná lež nebo neznalost starosty?
 • Pravé Vejprnice prohlasovaly uvolněného starostua místostarostu, dále dalšího neuvolněného místostarostu.
 • Valenčat neobhájil pozici Radního, ale naodškodnou dostal pracovní smlouvu na 15tis. Kč/měsíčně. Předmětem smlouvy jepokud si dobře vzpomínám správa majetku obce (hřiště).
 • Ani jeden kandidát předložený ANO, TOP09, Pirátya nezávislými do finančního a kontrolního výboru neprošel  Porušení nepsaného pravidla, že opozice nominuje své lidi do těchtoorgánů jako například ve všech městských částech v Plzni –  bojí se nás?
 • Předsedou kontrolního výboru (KV) se stal panWeiss. Opozice volila protikandidáta pana Binka. Weisse navrhla paní Čiháková(především ta si stěžovala v minulém volebním období na jeho špatnouprezentaci výstupů z KV…)
 • Pek přednesl konstruktivní návrh na zapojení seobce do žádosti o Wi-Fi zdarma z evropských fondů. Karpíšek se vyjádřilspíše negativně. Dle jeho slov je již záření kolem nás mnoho. Městské části v Plzni jsou opačného názoru a o dotaci zažádaly…
 • Pek navrhl, aby se finanční odměny pro členyjednotlivých výborů nekumulovali, aby dostávali odměnu pouze za tu činnost, kdeje odměna nejvyšší (Pravé Vejprnice odmítly – asi potřebují „minitrafiky“.  Zákaz kumulací funkcí a ušetření finančních prostředků
 • Karpíšek odmítl Pekův návrh na snížení počtučlenů výborů ze sedmi na pět, prý tak aby byly zastoupené všechny strany (pozn.do zastupitelstva se dostalo pouze 5 stran). Zvítězila varianta se sedmi členy.Karpíšek jaksi zapomněl na svá původní slova o zastoupení všech stran aprohlasoval pouze kandidáty vzešlé z Pravých Vejprnic.
 • Čiháková se pokusila nominovat do kontrolníhovýboru i Karla Gotta – Pak že jsou zastupitelstva nudná

Zvolené členy zastupitelstva, rady a výborů najdete na www.vejprnice.cz
Náš FB: Piráti Vejprnice
Autor: Jiri Pek