Menu Zavřeno

Váš vejprnický ombudsman

Obecní úřad má veliké mezery v poskytování informací. Vymýšlí si nesmyslné poplatky, účastníky řízení nepouští do spisů, nefunguje pořizování opisů, odvolání nepostupuje nadřízeným orágnům. Celkově omezuje žadatelovo ústavně zaručené právo na informace.

Situace je tragická. Nejnověji musela jedna z žadatelek o informaci zaplatit částku za informaci, kterou nedostala. Až po pár měsících dopisování s obcí, obec konečně peníze vrátila bez jakékoliv omluvy.

Častou praxí ve Vejprnicích je, že občan podá stížnost k obci, která ji má postoupit Krajskému úřadu, což se nestane. Lidé pak nevědí jak postupovat dál. Obec nechává takto věci “vyhnít”. Právě při těchto úředních šimlech chci občanům podat pomocnou ruku.“

Jak mohu pomoci?

  • jako zastupitel mám větší možnost informace získat, například i dle zákona o obcích, a to bezplatně.
  • mohu Vám zaslat vzorovou žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.
  • mohu Vám pomáhat s hlídáním lhůt a dalším správním řízením u krajského úřadu či ministerstva vnitra.
  • mohu poskytnout právní rady či si je vyžádat od pirátských právníků, Oživeně či od Frank Bolt.
  • pokud se bojíte zeptat z důvodu možného „hněvu a odplaty“ ze strany vedení obce, mohu se anonymně zeptat svým jménem za Vaši osobu.

Kontakt:
jiri.pek@pirati.cz
FB: jiri pek

Nebo zde videoreportáž z Vejprnic